Upload File
   - ยินดีต้อนรับ สู่บริการ Upload Explorer file
   - กรุณาระบุชื่อ หรือหน่วยงานของท่าน -->
กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดครับ